Français | Nederlands

Een eigen website hebben

De code van de website van de online weggeefplek is vrij, en kan geïnstalleerd worden met de hulp van zijn ontwerper, Paul Barbieux.

Dit moet je weten over het beheer van deze website.

Grondgebied

De website is geprogrammeerd om een beperkt grondgebied te dekken: een gemeente, een dorp, een wijk. Volgens de auteur is dit een succesfactor, want "Je gaat niet naar de andere kant van België om een boek op te halen, maar je zult je gemakkelijker verplaatsen als dit boek in je eigen wijk beschikbaar is."

Bij opstart is het dus nodig om een gebied af te bakenen, en daarbij horend:

 • een domeinnaam vinden;
 • een stratenlijst opstellen.

Ondanks dat men zich op donneries.brussels bevindt, kan dit systeem van online weggeefplek gebruikt worden in eender welke streek in België e.a. Franstalige of Nederlandstalige landen.

Hosting

Een standaard webserver is voldoende om de website te hosten:

 • PHP (minimum 5.6.0)
 • MySQL

De IT-verantwoordelijke van je gemeente zal waarschijnlijk niet aanvaarden om een dergelijke website te hosten: omwille van veiligheidsredenen (de website werd immers door een “onbekende” geprogrammeerd), en omwille van het onderhoud, waarvoor hij/zij niet de competenties in huis heeft.

De oplossing ligt in dat geval bij een betalende hosting: met een domeinnaam als domein.be of .brussels, zal dit zo’n 50 à 100 € per jaar kosten.

Administratie en moderatie

Het beheer van de website vraagt dagelijks enkele minuutjes, door een administrator die voornamelijk de rol van moderator zal hebben:

 • erop toezien dat de berichten overeenstemmen met het gebruikscharter;
 • contact opnemen met adverteerders waarvan men vermoed dat ze achterhaalde berichten hebben laten staan;
 • een antwoord geven aan gebruikers die problemen tegenkomen.

Bij de installatie van de website wordt de oprichter van het project (u dus!) administrator: hij/zij kan daarna andere personen benoemen.

De aanbeveling is om minstens twee administratoren te hebben: niet omwille van de werkdruk, maar om een permanentie te waarborgen bij afwezigheid van één van hen.

Indien de website tweetalig is, dan is een derde administrator, die de minderheidstaal spreekt, een goed idee.

Technisch onderhoud

De ontwerper van de website staat in voor het technisch onderhoud van de website:

 • correctie van bugs;
 • aanpassingen ter verbetering van de website.

Hij/zij staat in voor de publicatie van de code, die op een transparante manier gebeurt, en geen stilzetting van de website eist.

Voor deze publicatie is het nodig om hem/haar een FTP-toegang te verschaffen tot de webserver.

Wenst u geen toegang aan de ontwerper te verschaffen? Geen probleem: duid iemand in het team aan die correcties kan publiceren. Deze persoon moet vertrouwd zijn met Git en FTP, HTML.

Functionaliteiten

De website wordt met volgende functionaliteiten geleverd:

 • Design responsive : werkt even goed op een groot scherm als op een smartphone.
 • Antispamfilter in alle contactformulieren.
 • GDPR-charter.
 • Tweetalig Nederlands/Frans.
 • Slideshow om de berichten op scherm te laten zien, bijvoorbeeld in een wachtzaal.

De administratoren beschikken over volgende tools:

 • Statistieken over de berichten.
 • Tellers van het aantal contacten per bericht.
 • Beheer van de categorieën.
 • Beheer van de straten van het gedekte grondgebied.
 • Quarantaine van ongewenste gebruikers.

Uw eigen weggeef-website

Hebt u interesse in deze online weggeefplek? Twee mogelijkheden:

 1. Neem contact op met Paul Barbieux via het contactformulier op de weggeefplek van Jette. Het formulier staat onderaan rechts: kies als onderwerp “Deze website hebben voor mijn gemeenschap”.
 2. Installeer de website zelf. De volledige code en de instructies zijn te vinden op dit adres: github.com/PaulBarbieux/donnerie.